Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metoda endoliftingu 4D przy użyciu lasera Fotona: opis przypadku

Metoda endoliftingu 4D przy użyciu lasera Fotona - opis przypadku
Słowa kluczowe: laser, odmładzanie
Zabiegi odmładzające zyskują coraz większą popularność na całym świecie, w tym także w Polsce. Istnieje wiele rodzajów interwencji skutecznych w redukcji pierwszych oznak upływającego czasu. Wśród nich szczególnie zaznaczają się procedury z wykorzystaniem światła laserowego. Celem artykułu jest opis przypadku oraz wstępna ocena efektów najnowszej metody endoliftingu 4D, przy użyciu lasera Fotona (łączącego w sobie lasery o różnych długościach fal - Nd:YAG 1064 nm oraz Er:YAG 2940 nm).

4D endolifting using Fotona laser - case report
Key words: laser, rejuvenation
Rejuvenating treatments are becoming increasingly popular worldwide. There are many types of intervention effective in first signs of aging reduction. Among them an important role play laser procedures. The aim of this study was to describe and preliminary assessment of the effects of the latest methods 4D endolifiting using FOTONA laser (combined lasers with different wavelengths - Nd:YAG 1064 nm and Er:YAG 2940 nm).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku