Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie aromaterapii w kosmetyce i dermatologii –

Zastosowanie aromaterapii w kosmetyce i dermatologii

nr 4 (21)/lipiec-sierpień 2002

Zastosowanie aromaterapii w kosmetyce i dermatologii

W pracy przedstawiono zalety aromaterapii oraz możliwości jej
zastosowania w praktyce medycznej, a także kosmetycznej pielęgnacji
skóry. Olejki eteryczne, jako substancje biologicznie czynne,
wykazują szereg cennych właściwości w oddziaływaniu na skórę.

The application of aromatherapy in cosmetology

The article presents the advantages of aromatherapy and the
possibilities of its application in medicine and cosmetic skin care.
The essential oils as a biologically active substances show many
properties beneficial for human skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku