Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Substancje aktywne stosowane w leczeniu miejscowym oraz w pielęgnacji skóry łuszczycowej

Substancje aktywne stosowane w leczeniu miejscowym oraz w pielęgnacji skóry łuszczycowej
Słowa kluczowe: łuszczyca, leczenie miejscowe, produkty pielęgnacyjne, substancje aktywne
Łuszczyca jest jednym z najczęstszych schorzeń w codziennej praktyce dermatologicznej. Ta ciężka i przewlekła choroba zapalna skóry występuje w każdym wieku, na całym świecie i dotyka około 2% populacji. Pacjenci obciążeni tym schorzeniem wymagają codziennej i systematycznej terapii.
Leczenie miejscowe i właściwa pielęgnacja odgrywają tu ogromną rolę, a w wielu przypadkach są jedynym wymaganym postępowaniem. To terapia pierwszego rzutu, a także forma terapii uzupełniającej i podtrzymującej po zastosowaniu leków ogólnych. Odznacza się ona wysokim profilem bezpieczeństwa, łatwością stosowania i przystępną ceną.
Konieczne jest jednak właściwe dobranie preparatu, jego podłoża, postaci i dawkowania, a wybór ten powinien być skonsultowany z lekarzem. Skład leków i kosmetyków zalecanych w pielęgnacji skóry łuszczycowej jest bardzo zróżnicowany. Zawierają one substancje o działaniu przeciwzapalnym, złuszczającym, redukującym, nawilżającym, natłuszczającym oraz łagodzącym uporczywy świąd, który towarzyszy łuszczycy. Najszersze zastosowanie przypisuje się miejscowym kortykosteroidom, analogom witaminy D3, retinoidom oraz inhibitorom kalcyneuryny. Wśród leków starszej generacji, jednak także o istotnym znaczeniu terapeutycznym, wyróżnia się antralinę, preparaty dziegciowe i całą grupę substancji keratolitycznych i nawilżających. W trakcie terapii konieczna jest zmiana leków w zależności od potrzeb skóry, a także ich dostosowanie do okolicy ciała i zaawansowania procesu chorobowego.
Autorzy przedstawiają zbiór substancji aktywnych wykorzystywanych w miejscowej terapii i pielęgnacji skóry łuszczycowej, wraz z ich właściwościami.

Active agents used in the topical treatment and care of psoriatic skin
Key words: psoriasis, topical treatment, skin-care products, active agents
Psoriasis is one of the most common diseases in the daily dermatological practice. This severe and chronic inflammatory disorder of the skin affects 2% of the population at all ages throughout the world. Patients suffering from psoriasis require daily and regular therapy. Topical treatment and proper care is crucial and in many cases it is the only required procedure. External treatment is the first-line therapy, as well as a complementing and supporting therapy, following systemic drugs.
It has a high safety profile, ease of use and affordability. However, appropriate selection of the agent, its substrate, form and dosage is necessary and should be based on a medical consultation.
The composition of drugs and cosmetics recommended in psoriasis is various and contains substances with anti-inflammatory, exfoliating, reducing, moisturizing and oiling features. They can also sooth the persistent itching accompanying psoriasis. Local corticosteroids, vitamin D3 analogs, inhibitors of calcineurin and retinoids are the most commonly used topical agents. Among the older generation drugs there is anthralin, coal tar preparations and the whole group of keratolytic and moisturizing agents, which also have to be distinguish, as very important ones in therapy of psoriasis. During treatment it is necessary to change the drug, depending on the needs of the skin and to adjust it to a suitable part of the body and severity of the disease. We present a set of active agents used in the local treatment and care of psoriatic skin, with their properties and adequate application.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku