Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Biostymulacyjne terapie łysienia owłosionej skóry głowy oraz możliwości powikłań

Biostymulacyjne terapie łysienia owłosionej skóry głowy oraz możliwości powikłań
Słowa kluczowe: nici PDO screw, osocze bogatopłytkowe, mezoterapia, łysienie, leczenie łysienia
Autorki przedstawiły przykłady leczenia łysienia dwiema metodami biostymulacyjnymi: osoczem bogatopłytkowym i nićmi PDO screw, na podstawie doświadczeń własnych. Zabiegi wykonywano w znieczuleniu miejscowym. Zaproponowano także farmakologiczną terapię wspomagającą.
Na podstawie literatury autorki podały też powikłania związane z anatomią tej okolicy.

Biostimulating treatments for alopecia and possibility of complications
Key words: PDO screw threads, platelets rich plasma, mesotherapy, alopecia, treatment for alopecia The authors have provided examples of two biostimulating treatment for alopecia: with platelet rich plasma and PDO screw threads on the basis of own cases. Treatments were performed with local anesthesia. Authors proposed additional therapy. A review of literature of complications related with anatomy of this area was presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku