Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Migracja barwnika po wykonaniu makijażu permanentnego – opis przypadku

Migracja barwnika po wykonaniu makijażu permanentnego – opis przypadku
Słowa kluczowe: makijaż permanentny, migracja barwnika, powikłania, laser Q-switched
Makijaż permanentny to rodzaj tatuażu kosmetycznego, stosowany głównie w celu podkreślenia urody, a czasami korekcji defektów estetycznych. Należy pamiętać, że przeprowadzenie zabiegu wymaga doświadczenia i staranności, ponieważ niesie ze sobą ryzyko powikłań, podobnie jak w przypadku klasycznego tatuażu.
Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki, u której doszło do rzadkiego powikłania po zabiegu makija żu permanentnego brzegu powiek dolnych – migracji pigmentu. Zabieg został wykonany w gabinecie kosmetycznym, przez niedoświadczoną kosmetyczkę po ukończeniu kilkugodzinnego szkolenia.
Obecne zmiany u pacjentki są przyczyną znacznego obniżenia nastroju i konieczności stosowania leczenia przeciwdepresyjnego.
Jak podaje piśmiennictwo, migracja barwnika może wystąpić w wyniku użycia niskiej jakości preparatu, jego nadmiernego rozcieńczenia lub wyższego pH produktu, przyjmowania przez pacjenta leków zmniejszających krzepliwość, zastosowania alkalicznych miejscowych leków znieczulających, tatuowania zbyt blisko zewnętrznego kąta oka lub brzegu powieki, zbyt głębokiej aplikacji pigmentu oraz w wyniku intensywnego krwawienia w trakcie zabiegu.
Naturalne zdolności regeneracyjne i naprawcze skóry mogą spowodować bardzo powolne rozjaśnianie skóry, ale jest to proces wieloletni. Usunięcie makijażu permanentnego powiek laserem jest wyzwaniem: trzeba uniknąć uszkodzenia rzęs, nie spowodować powstawania wywinięcia powiek oraz nie uszkodzić siatkówki. Obecnie do zabiegów usuwania makijażu permanentnego wykorzystuje się głównie lasery Q-switched przy odpowiednim doborze długości fali i szerokości impulsu (Q-switched Nd:YAG 532 i 1064 nm, aleksandrytowy 755 nm, oraz rubinowy 694 nm). Zabieg przeprowadza się po aplikacji miejscowego znieczulenia dospojówkowo i nałożeniu metalowej osłony.

The pigment migration after permanent make-up – case report
Key words: permanent make-up, pigment migration, complications, Q-switched laser
Permanent make-up is a type of cosmetic tattooing, used mainly to highlight the beauty, and sometimes correct of aesthetic defects. However the technique requires experience and care, because it carries the risk of complications, as in the case of the classical tattoo.
The authors present a patient who had a rare complication after permanent make-up of lower eyelids – the migration of pigment. The procedure was performed in a cosmetic surgery by an unexperienced beautician after having only several hours of training. The current lesions are the cause of disorder of patient's mood and she need the antidepressant treatment.
According to the literature, pigment migration may occur as a result of the use of low-quality product, its excessive dilution or higher pH, administration clot-reducing drugs, the use of alkaline local anesthetic drugs, tattooing too close to the outer corner of the eye, too deep application of pigment and as a result excessive bleeding during the procedure.
Natural regeneration of the skin can cause a very slow lightening and it is a very long-term process.
Removal of eye permanent make-up with laser is a challenge: you have to be careful not to damage to the lashes and retina, not to cause the formation of eyelid eversion. Currently, permanent make-up removing treatments are mainly used with Q-switched lasers with appropriate selection of the wavelength and fluency (Q-switched Nd: YAG laser 532 and 1064 nm, alexandrite 755 nm and 694 nm ruby). The treatment is carried out after application of local anesthesia to conjunctiva and applying the metal cover.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku