Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności preparatów zawierających mocznik w leczeniu zmian łuszczycowych skóry owłosionej głowy –

Ocena skuteczności preparatów zawierających mocznik w leczeniu zmian łuszczycowych skóry owłosionej głowy

nr 5 (22)/wrzesień-październik 2002

Ocena skuteczności preparatów zawierających mocznik w leczeniu zmian łuszczycowych skóry owłosionej głowy

Leczenie zmian łuszczycowych skóry owłosionej głowy stanowi duży
problem terapeutyczny. Jednym z leków znajdujących zastosowanie
w terapii tych zmian jest preparat zawierający w swym składzie mocznik,
kwas salicylowy i kwas mlekowy. Preparat szczególnie przydatny
we wstępnym leczeniu zmian łuszczycowych skóry owłosionej głowy,
przed rozpoczęciem leczenia redukującego. Szczególnie dobre
efekty obserwowano u chorych, u których preparat stosowano
łącznie z szamponem Provictiol.

Efficacy of urea preparations in treatment of psoriatic scalp lesions

Treatment of psoriatic localized on the scalp is a major therapeutic
problem. Urea, salicylic acid and lactic acid are substances used in
such treatment. The preparations are used for preliminary treatment of
psoriatic lesions on the scalp, and preparing the skin for further
reductive treatment. Especially good effects were observed in patients
treated with urea preparation and Provictiol shampoo.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku