Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

rFGF1 i kofeina w regulacji cyklu włosowego – od badań in vitro do skutecznego dermokosmetyku

rFGF1 i kofeina w regulacji cyklu włosowego – od badań in vitro do skutecznego dermokosmetyku
Słowa kluczowe: rFGF1 (rekombinowany czynnik wzrostu fibroblastów 1), kofeina, badania skuteczności kosmetyków Istotne znaczenie w regulacji cyklu włosowego przypisuje się czynnikom wzrostu, m.in. czynnikowi wzrostu fibroblastów FGF1.
W prezentowanej pracy zbadano wpływ rFGF1 w połączeniu z kofeiną na regulację cyklu włosowego. Przeprowadzono u ochotników wieloetapowe badania skuteczności działania tego połączenia, obejmujące zarówno badania in vitro, jak i badanie trichoskopowe.
Badania na hodowlach komórkowych dowiodły, że połączenie tych dwóch substancji stymuluje podziały komórek skóry, co więcej – efekt ten jest synergistyczny. W testach aplikacyjnych produktu kosmetycznego zawierającego rFGF i kofeinę u ochotników z problemem nasilonego wypadania włosów stwierdzono wzrost liczby włosów, zwiększenie liczby włosów w fazie anagenu oraz zmniejszenie liczby włosów telogenowych.

rFGF1 and caffeine in regulation of hair cycle – from in vitro studies to effective dermocosmetic
Key words: rFGF1, caffeine, tests of cosmetics’ efficacy
In the regulation of hair cycle significance is attributed to growth factors, i.a. fibroblast growth factor
FGF1. In the presented work the impact of rFGF1 combined with caffeine was thoroughly investigated.
Multistage tests of efficacy of this combination have been conducted, including both in vitro tests
and trichoscopy performed in a group of volunteers. Cell culture tests have proven that the combination
of these two substances stimulates skin cells division and, what is more, this effect is synergistic.
Application tests of the cosmetic product containing rFGF1 and caffeine conducted on volunteers
with aggravated hair loss have demonstrated an increase in hair volume, an increased number
of hairs in anagen phase and a decrease in telogen hairs.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku