Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wpływu fal radiowych niskiej częstotliwości na redukcję zlokalizowanej podskórnej tkanki tłuszczowej – doniesienia wstępne

Ocena wpływu fal radiowych niskiej częstotliwości na redukcję zlokalizowanej podskórnej tkanki tłuszczowej – doniesienia wstępne
Słowa kluczowe: Fale radiowe, redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie ciała
Fale radiowe są stosowane w medycynie i kosmetologii od lat 90. XX wieku. Początkowo były wykorzystywane jedynie do poprawy jędrności skóry. Z czasem zauważono ich korzystny wpływ na redukcję głębokości zmarszczek oraz zmian lipodystroficznych. Ze względu na dobrą absorpcję fal radiowych niskiej częstotliwości przez tkankę tłuszczową można przypuszczać, że zastosowanie fal radiowych niskiej częstotliwości może przynieść korzystne efekty w redukcji nadmiarów podskórnej tkanki tłuszczowej.
Celem badania pilotażowego była ocena wpływu fal radiowych o częstotliwości 470 kHz na redukcję tkanki tłuszczowej zlokalizowanej w przedniej części brzucha. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na możliwość wykorzystania urządzenia ThermiSmooth 250 jako skutecznego narzędzia do zmniejszenia miejscowego nagromadzenia podskórnej tkanki tłuszczowej.

Evaluation of the impact of low-frequency radio waves to reduce localized subcutaneous fat – preliminary report
Key words: Radio waves, fat reduction, body contouring
Radio waves are used in medicine and cosmetology since the nineties the twentieth century. Initially, they were used only to improve the firmness of the skin. Over time, the researchers noted beneficial effects on reducing the depth of wrinkles and cellulite. Due to the good absorption of low-frequency radio waves in the adipose tissue, one suspects that the use of low-frequency radio waves can provide beneficial effects in subcutaneous fat reduction.
The aim of the pilot study was to evaluate the effect of radio waves at a frequency of 470 kHz to reduce adipose tissue located in the front part of the abdomen. Analysis of the results indicates the possibility of using the device ThermiSmooth 250 as an effective tool to reduce subcutaneous fat accumulated locally.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku