Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych (1). Ustawa o wyrobach medycznych

Regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych (1). Ustawa o wyrobach medycznych
Słowa kluczowe: wyroby medyczne, regulacje prawne, dyrektywy unijne, ustawa o wyrobach medycznych
Rynek wyrobów medycznych to bardzo innowacyjny i dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki. Stale pojawiają się na nim nowe produkty, zarówno wytwarzane lokalnie, jak i importowane, praktycznie z całego świata.
Znajomość przepisów, które regulują zasady obrotu wyrobami medycznymi jest bardzo ważna nie tylko dla ich wytwórców i dystrybutorów, lecz także dla lekarzy, którzy posługują się nimi w swojej codziennej praktyce.
Zagadnienia prawne związane z wyrobami medycznymi są bardzo obszerne. Warto przynajmniej znać ich podstawy, aby poruszać się wśród nich pewnie i bezpiecznie.

Legal regulations on medical devices (1). Medical Devices Act
Key words: medical devices, legal regulations, EU Directives, Medical Devices Act
Medical Devices market is a very innovative and dynamic sector of economy. There are continuously new products coming to the market, both manufactured locally and imported, practically from the whole world.
The knowledge of legal regulations which affects the medical devices market is very important not only for manufacturers and distributors, but also medical professionals who use them in their daily practice.
Legal regulations on medical devices are very extensive. It is worth to know at least their basics to move among them surely and safely.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku