Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zasady postępowania w świądzie skóry –

Zasady postępowania w świądzie skóry

nr 5 (22)/wrzesień-październik 2002

Zasady postępowania w świądzie skóry

Świąd jest najczęstszym objawem w dermatologii. Może występować
zarówno przy braku, jak i w obecności zmian na skórze.
Często towarzyszy wielu chorobom układowym. Może być zarówno
zlokalizowany, jak też uogólniony. Ze względu na złożoną i nie
do końca poznaną patogenezę świądu, obecnie stosowane metody lecznicze
nie są w pełni skuteczne u wszystkich pacjentów uskarżających
się na świąd skóry. Do najważniejszych mediatorów świądu
należy histamina. Także szereg innych substancji może odgrywać kluczową
rolę w poszczególnych jednostkach chorobowych, którym
towarzyszy świąd. Dostępnych jest wiele leków, stosowanych
miejscowo i ogólnie, które wykazują działanie
uśmierzające świąd skóry. Także metody niefarmakologiczne, np.
foto- czy fotochemioterapia, okazały się skuteczne w terapii tego
niezwykle uciążliwego objawu chorobowego. Niniejsza praca przedstawia
obecny stan wiedzy na temat leczenia przeciwświądowego.

Therapeutic management of itching

Itching is the most common symptom in dermatology. It can occur with or
without association with skin lesions. Pruritus is also often observed
in systemic diseases. It can be localized or generalized. Because of
complicated and not fully known pathogenesis of itching, the current
antipruritic treatment is not very efficacious in all patients
suffering from itching. Histamine is regarded as the main mediator of
itching. However, also many others substances may play crucial role in
the particular itchy disease. There are many agents, both local and
systemic, which have antipruritic activity. Also some
non-pharmacological methods, e.g. photo- or photochemotherapy, are
helpful in the therapy of itching. This work presents the current
knowledge on itching therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku