Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skóra a komórki macierzyste w świetle obecnej wiedzy

Skóra a komórki macierzyste w świetle obecnej wiedzy
Słowa kluczowe: komórki macierzyste, mezenchymalne komórki macierzyste, czynniki wzrostu, osocze bogatopłytkowe, regeneracja skóry
Komórki macierzyste stanowią obiekt zainteresowania naukowców wielu dziedzin medycyny, przede wszystkim z powodu właściwości regeneracyjnych, ale również dzięki możliwości zastosowania klinicznego.
Istnieje duża szansa na praktyczne zastosowanie komórek macierzystych, jednak z powodu aspektów prawnych i etycznych wykorzystanie ich spotyka się ze sprzeciwem. Mezenchymalne komórki macierzyste znajdujące się w tkance tłuszczowej stanowią jedną z najbardziej obiecujących terapii wykorzystujących dorosłe komórki macierzyste w gojeniu ran. W przypadku wielu chorób zaobserwowano pozytywne efekty zastosowania komórek macierzystych. Najbardziej obiecujące efekty widoczne są w dermatologii i kosmetologii, zwłaszcza w terapii przeciwstarzeniowej oraz leczeniu trudno gojących się ran. Komórki macierzyste budzą zainteresowanie ze względu na szerokie zastosowanie w medycynie, zwłaszcza w leczeniu ran oraz w kosmetologii i farmakologii.

Skin and stem cells in view of actual knowledge
Key words: stem cells, mesenchymal stem cells, growth factors, platelet rich plasma, facial skin
Stem cells remain now in the focus of attention due to the fact that they have regenerative properties and might be clinically applied. There is a great chance for their practical application but there are a lot of legal and ethical aspects which disallow for this application and any initiatives are met with criticism. Mesenchymal stem cells are one of the most promising therapies of adult stem cells used in wound healing. This is due both to their differentiation potential, easy access since mesenchymal stem cells are located in the adipose tissue and skin. In many diseases we have already observed effects of the application of stem cells. It seems obvious that the future will bring many other possibilities of the application of stem cells. This will allow for stopping many diseases. It should be pointed out again that studies on stem cells stir a lot of controversies and confusion, which is connected with certain limitations of medical science It seems obvious that the future will bring many other possibilities of the application of stem cells.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku