Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nowe perspektywy w leczeniu trądziku różowatego

Nowe perspektywy w leczeniu trądziku różowatego
Słowa kluczowe: trądzik różowaty, etiopatogeneza, leczenie
Trądzik różowaty jest przewlekłą, zapalną dermatozą o wieloczynnikowej etiopatogenezie i zróżnicowanym obrazie klinicznym, przebiegającą z okresami zaostrzeń i remisji. Patomechanizm rozwoju trądziku różowatego jest złożony i kształtowany przez naturalną odporność immunologiczną, zaburzenia naczyniowe, udział reaktywnych form tlenu oraz enzymów proteolitycznych, promieniowanie UV, a także czynniki infekcyjne. Dotychczas nie opracowano jednolitej terapii prowadzącej do wyleczenia choroby. Schematy leczenia oparte na stosowaniu preparatów zewnętrznych, leczeniu systemowym lub kombinacji wymienionych dobiera się w zależności od postaci klinicznej i stopnia nasilenia choroby. W pracy przedstawiono przegląd możliwości terapeutycznych stosowanych w leczeniu trądziku różowatego, ze szczególnym uwzględnieniem leków ostatnio zarejestrowanych.

New perspectives in the treatment of rosacea
Key words: rosacea, etiopathogenesis, treatment
Rosacea is a chronic, inflammatory disease with multifactoral etiopathogenesis and diverse clinical picture. The pathomechanism of the disease is complex and depends on: natural immunity, vascular disturbances, action of reactive oxygen species and proteolytic enzymes, UV radiation and infectious factors. There is no curable treatment dedicated to rosacea and all therapeutic proposals are different for particular subtypes and depends on the severity of the disease. This article is a comprehensive review of current available therapies based on topical and systemic treatment or their combination with the special emphasis on the recently registered drugs.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku