Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Drenaż limfatyczny jako metoda redukcji cellulitu

Drenaż limfatyczny jako metoda redukcji cellulitu
Słowa kluczowe: cellulit, obrzęk limfatyczny, ręczny drenaż limfatyczny (MLD), presoterapia
Cellulit jest nieestetycznym defektem podskórnej tkanki tłuszczowej dotyczącym 85–98% populacji kobiet. Sporadycznie występuje u mężczyzn. Potocznie określany jest jako „skórka pomarańczy”.
W literaturze medycznej istnieją różne terminy, takie jak lipodystrofia, panikulopatia oraz liposkleroza. Pojawia się niezależnie od wieku, choć najczęściej w okresach przebiegających z zaburzeniami hormonalnymi. Występuje niezależnie od rasy i przyjmuje różne lokalizacje uwarunkowane określonym typem biologicznym. Znane są różne objawy kliniczne cellulitu, do których należą nierównomierne zgrubienia, wgłębienia, guzki i bolesność. Czynnikami predysponującymi do jego wystąpienia są: zaburzenia hormonalne, siedzący tryb życia, niewłaściwa dieta, czynniki genetyczne, zaburzenia układu limfatycznego, a zwłaszcza obrzęki limfatyczne i niewydolność żylno-limfatyczna, oraz zaburzenia układu nerwowego, m.in. stres. W kosmetologii i medycynie estetycznej w redukcji cellulitu stosuje się różnorodne metody terapeutyczne. Jedną z nich jest drenaż limfatyczny. To rodzaj masażu mający na celu zmniejszenie obrzęków o podłożu limfatycznym, usprawnienie przepływu chłonki przez naczynia limfatyczne i usunięcie z organizmu zalegających toksyn. Technikę manualnego drenażu limfatycznego (MLD) opracował duński lekarz Emil Vodder. Opiera się ona na zastosowaniu określonych, powolnych i płynnych manualnych ruchów o umiarkowanej sile. Oprócz metody drenażu ręcznego wykorzystuje się metodę mechaniczną za pomocą specjalistycznych urządzeń. Działanie tej metody polega na wytworzeniu ciśnienia powietrza zgromadzonego w mankietach uciskowych. Powoduje to przepływ chłonki w kierunku węzłów chłonnych, zmniejszając obrzęk, poprawia przepływ krwi i w rezultacie redukcję cellulitu.

Lymphatic drainage as a method to reduce cellulite
Key words: cellulite, lymphoedema, lymphatic manual drainage (MLD), pressotherapy
Cellulite is unaesthetic defect of subcutaneous fat that affects 85–98% of the female population. Although rare, it does occasionally occur in men. Commonly the term cellulite is referred to as the "orange peel". In the literature there are several terms, such as lipodystrophy, edematous and liposclerosis. Regardless of age, race, location, biological predisposition and gender, studies have shown a significant increase in this defect in people with hormonal disorders. There are different clinical signs of cellulite which include non-uniform beads, depression, bumps, and pain. Predisposing factors for cellulite and its occurrence are: hormonal disorders, sedentary lifestyle, diet, genetic factors, disorders of the lymphatic system, particularly lymphoedema and venous-lymphatic insufficiency and disorders of the nervous system for example stress. In cosmetology and aesthetic medicine in cellulite reduction, a number of therapies of slow and smooth movement of moderate strength can be applied. One of them is the lymph drainage. This type of massage is aimed at reducing the swelling of the lymph base, to improve the flow of lymph through the lymph vessels/system and removal of lingering toxins from the body. The technique of manual lymphatic drainage (MLD) was developed by Danish physician named Emil Vodder. In addition to the method of manual lymphatic drainage is used mechanical method using special equipment. The operation of this method is to form the air pressure accumulated in the collet. It determines the flow of lymph towards the lymph nodes, reducing swelling, improve blood flow and in result reducing cellulite.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku