Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skleroterapia w niewydolności żył kończyn dolnych –

Skleroterapia w niewydolności żył kończyn dolnych

nr 5 (22)/wrzesień-październik 2002

Skleroterapia w niewydolności żył kończyn dolnych

W pracy autor przedstawił podstawowe zasady, którymi należy się
kierować, podejmując leczenie obliteracyjne niewydolnych żył kończyn
dolnych. Zwraca również uwagę na aktualnie stosowany sprzęt,
zarówno diagnostyczny, jak i leczniczy, z uwzględnieniem
środków aktualnie zarejestrowanych i stosowanych w Polsce.
Wskazuje zalety i wady metody. Przedstawia wyniki własne oraz innych
autorów.

Sclerotherapy in treatment of lower extremities venous insufficiency

In this paper author presented basic principles which should be taken
under consideration starting an obliterate treatment of lower
extremities’ veins insufficiency. He is also pointing recently
used equipment both diagnostic and therapeutic including those
presently registered and used in Poland. Advantages and disadvantages
of presented method are discussed. The author have also presented his
own results of the treatment and other authors as well.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku