Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skuteczność chirurgicznego leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma) –

Skuteczność chirurgicznego leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma)

nr 5 (22)/wrzesień-październik 2002

Skuteczność chirurgicznego leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma)

Autorki przedstawiają jedną z metod leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma):
chirurgiczne ścięcie przerosłych tkanek skóry nosa za pomocą
skalpela i noża elektrycznego. Metodą tą leczono 25 chorych (24
mężczyzn i 1 kobietę) w Gabinecie Dermatochirurgii Klinki Dermatologii
w Katowicach, w latach 1997-2001. Wcześniej chorzy byli leczeni
farmakologicznie (miejscowo i ogólnie) przez okres kilku lat
(średnio 5 lat) z powodu trądziku różowatego. U części z nich
nie rozpoznano przerosłej postaci trądziku różowatego. U żadnego
z pacjentów zakwalifikowanego do zabiegu nie stwierdzono
obecności czynnych zmian grudkowo-krostkowych. Zabiegi wykonywano
jednoetapowo, w trakcie hospitalizacji, w znieczuleniu miejscowym.
Usunięte tkanki poddano badaniu histopatologicznemu. Pełne wygojenie
uzyskano w czasie 4-10 tygodni; nie odnotowano powikłań w postaci
infekcji i przerosłych blizn. Efekt kosmetyczny był zadowalający.
Pacjenci po zabiegu obserwowani byli przez okres 2 lat w Przyklinicznej
Poradni Dermatochirurgicznej w Katowicach. W pracy potwierdzono, że
chirurgiczne ścięcie przerosłych tkanek w przebiegu rhinophyma
z zastosowaniem skalpela i noża elektrycznego jest efektywną,
zadowalającą pod względem kosmetycznym, łatwą w wykonaniu i
nieobciążającą pacjenta metodą leczenia trądziku różowatego.

Efficacy of surgical treatment of rhinophyma

There’s the surgical procedure of hypertrophic nasal tissue
excision with scalpel and electric knife as a method of rhinophyma
treatment presented. This therapeutic method was used in 25
patients’ group (24 male, 1 female) in Dermatosurgery Department
of Dermatological Department Silesian Medical Academy in Katowice
between 1997 and 2001. Before the surgical procedure in patients’
group, topical and systemic therapy of rosacea was performed. None of
the patients’ group had inflammatory lesions (papules and
pustules) in the course qualification to surgical treatment. The
excision was performed as a one-step procedure, in regional anesthesia,
in hospital. Tissues after excision were histopathologically examined.
Full healing was achieved in the course from 4 to 10 months. None had
postoperative infection or hypertrophic scar. Final esthetic effect was
satisfactory for all patients. The follow-up in patients’ group
after excision reached to 2 years in our Dermatosurgery Department. The
authors proved that surgical procedure of hypertrophic tissues with
scalpel and electric knife is an effective, esthetically sufficient and
simple method rhinophyma therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku