Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Postępowanie i pielęgnacja skóry po zabiegach laserowych

Postępowanie i pielęgnacja skóry po zabiegach laserowych

Słowa kluczowe: terapia laserowa, pielęgnacja skóry po zabiegach laserowych, profilaktyka
Zwiększone zapotrzebowanie na zabiegi z dziedziny dermatologii estetycznej doprowadziło w ostatnich latach do gwałtownego rozwoju technik laserowych. Rosnący, również w naszym kraju, dostęp do zabiegów laserowych pociąga za sobą konieczność prawidłowej pielęgnacji skóry po zabiegach wykonanych tymi urządzeniami.
W publikacji dokonano przeglądu najczęściej stosowanych metod pielęgnacji skóry po zastosowaniu terapii laserowej oraz metod profilaktyki wtórnej.

Management and skin care after laser treatment

Key words: laser therapy, skin care after laser treatment, prophylactic
Lasers techniques have been widely developed in recent years due to increasing need for aesthetic medicine procedures. The greater, also in our country, approach to the lasers of new generation is connected with appropriate skin care after the use of these devices.
The author of the issue made the review of most common methods of skin care after using lasers therapy and secondary prophylactic.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku