Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych (2). Klasyfikacja wyrobów medycznych

Regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych (2). Klasyfikacja wyrobów medycznych

Słowa kluczowe: wyroby medyczne, klasyfikacja, ustawa o wyrobach medycznych
Stosowanie wyrobów medycznych niesie ze sobą potencjalne ryzyko ich niekorzystnego oddziaływania na ludzki organizm. Stało się to powodem ich podziału na cztery klasy – I, II a, II b oraz III. Im wyższa klasa wyrobu, tym większe jest niebezpieczeństwo związane z jego używaniem.

Legal regulations on medical devices (2). Classification of medical devices

Key words: medical devices, classification, Medical Devices Act
The usage of medical devices carries the potential risk of unfavorable influence on human body. This was the reason to classify the medical devices into four classes: I, IIa, IIb and III. The higher the class is the higher the risk of its usage.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku