Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czerniak: zagrożenie, zapobieganie i leczenie –

Czerniak: zagrożenie, zapobieganie i leczenie

nr 6
(23)/listopad-grudzień 2002

Czerniak: zagrożenie, zapobieganie i leczenie

W Polsce rejestruje się rocznie ponad 1500 zachorowań na czerniaka i
ponad 800 zgonów z jego powodu. Współczynniki
zachorowalnoœci i umieralnoœci w odniesieniu do tego nowotworu dla obu
płci wykazujš od wielu lat stałš tendencję rosnšcš. Zagrożenie
zachorowaniem dotyczy głównie osób w wieku
powyżej 15 lat. Wyniki leczenia czerniaka w Polsce sš gorsze niż w
krajach Unii Europejskiej. Najlepsze wyniki w zwalczaniu czerniaka daje
zapobieganie (ograniczanie nasłonecznienia i usuwanie podejrzanych
znamion) oraz wczesne wykrywanie, dzięki uwzględnianiu
objawów tzw. „niepokoju onkologicznego”
i systemu ABCD. Ważnym działaniem jest prawidłowe rozpoznanie tego
nowotworu, a zwłaszcza jego leczenie (zachowanie odpowiednich
marginesów tkanek zdrowych, ocena węzłów
chłonnych). Stosowanie wszystkich elementów systemu
zwalczania czerniaka powinno wyraŸnie obniżyć poziom umieralnoœci z
powodu tego nowotworu w Polsce.

Malignant melanoma - risk, prevention and treatment

In Poland there are 1500 cases of melanoma and over 800 deaths caused
by melanoma registered every year. Incidence and death ratios for
melanoma considering tendency. A highest risk applies to people older
than 15 years. Treatment’s results in Poland are worse than
in EU countries. The best results are obtaining by prevention
(elimination of sun exposure, surgical excision of suspicious moles)
and by early detection thanks to taking under consideration
“oncological anxiety” and ABCD system. Diagnosis of
melanoma is a very important step, also its proper treatment (surgical
excision in proper margins of healthy tissues, lymph nodes
verification). Using all of these elements of melanoma prevention
should significantly decrease a death ratio of melanoma in Poland.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku