Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Chłoniaki pierwotnie skórne – problemy diagnostyczne

Chłoniaki pierwotnie skórne – problemy diagnostyczne

Słowa kluczowe: chłoniaki pierwotnie skórne, obraz kliniczny, diagnostyka
Chłoniaki pierwotnie skórne to grupa heterogennych nowotworów wywodzących się z układu chłonnego, początkowo rozwijających się w skórze. Są chorobami trudnymi diagnostycznie, szczególnie we wczesnych stadiach, zarówno dla dermatologów, jak i patomorfologów. W prezentowanej pracy autorzy przybliżyli obraz kliniczny i dylematy diagnostyczne związane z rozpoznaniem poszczególnych jednostek chorobowych.

Primary cutaneous lymphomas – diagnostic problems

Key words: primary cutaneous lymphomas, clinical picture, diagnosis
Primary cutaneous lymphomas comprise a group of heterogeneous lymphomas, initially developing in the skin. The diagnosis, especially of the early stages of the disease creates diagnostic dilemma for both dermatologists and pathologists. In this paper the authors presented clinical picture and problems concerning diagnosis of individual diseases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku