Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Przyczyny powstawania blizn przerosłych i bliznowców oraz ich leczenie za pomocą nowej metody stosowanej w terapii sterydowego zaniku tkanki tłuszczowej –

Przyczyny powstawania blizn przerosłych i
bliznowców oraz ich leczenie za pomocš nowej metody
stosowanej w terapii sterydowego zaniku tkanki tłuszczowej

nr 6
(23)/listopad-grudzień 2002

Przyczyny powstawania blizn przerosłych i
bliznowców oraz ich leczenie za pomocš nowej metody
stosowanej w terapii sterydowego zaniku tkanki tłuszczowej

Częstymi powikłaniami operacji plastycznych i zabiegów
kosmetycznych sš blizny przerosłe i bliznowce. Sš one trudne do
przewidzenia i mogš pojawić się u każdego pacjenta, w każdym okresie.
Bliznowce mogš być dziedziczne i w 15% występujš u rasy czarnej,
Azjatów oraz u Hiszpanów. Na leczenie zwykle
składajš się:doogniskowe wstrzykiwanie
glikokortykosteroidów, leczenie chirurgiczne, opatrunki
uciskowe, płaty żelu silikonowego – stosowane osobno albo w
skojarzeniu. Pod uwagę bierze się również nowsze terapie.
Bliznowce sš szczególnie trudne do leczenia i u większoœci
pacjentów majš tendencję do nawracania. Autorzy opisujš
unikalnš metodę stosowanš w leczeniu indukowanego sterydami zaniku
tkanki tłuszczowej, polegajšcš na wstrzykiwaniu roztworu soli
fizjologicznej, co prowadzi do wypłukania i absorpcji
steroidów z tkanki podskórnej, w wyniku czego
dochodzi ponownie do rozrostu tkankitłuszczowej.

Causes of treatment for hypertrophic and keloid scars
with a new method of treating steroid fat atrophy

Hypertrophic and keloid scars are unpredictable and may occur in any
patient at any time. Keloid scars may be hereditary in nature and occur
in 15% of blacks, Asians, and Hispanics. The treatment usually consists
of steroid injections, surgery, pressure, silicone gel sheeting, or a
combination of these. Newer treatments are discussed. Keloids are
difficult to treat and tend to recur in the majority of patients. A
unique methods of treating steroid included fat atrophy is described
that consists of the injection of tumescent saline solution which
results in rapid reformation of the fatty layer by dissolving the
offending steroid crystals and allowing the steroid to be reabsorbed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku