Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Powikłanie po peelingu stężonym kwasem mlekowym, wykonanym przez kosmetyczkę – opis przypadku

Powikłanie po peelingu stężonym kwasem mlekowym, wykonanym przez kosmetyczkę – opis przypadku

Słowa kluczowe: kwas mlekowy, peelingi medyczne, powikłania
Wprowadzenie: Kwas mlekowy należy do alfahydroksykwasów (AHA) o właściwościach złuszczających, nawilżających i przeciwstarzeniowych. Naturalnie występuje w mleku i jogurtach, a jako składnik preparatów kosmetycznych zwiększa skuteczność ich działania. zalecany jest dla osób z przebarwieniami, trądzikiem lub objawami sta- rzenia się skóry. W postaci stężonej jest środkiem drażniącym skórę i drogi oddechowe, dlatego istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas jego stosowania.
Cel pracy: przedstawienie przypadku pacjentki, u której w wyniku zastosowania stężonego kwasu mlekowego doszło do powikłań w postaci kontak- towego zapalenia skóry z wtórną impetiginizacją. opis przypadku: 42-letnia pacjentka została przy- jęta do Kliniki dermatologii i Wenerologii z powodu nasilonego stanu zapalnego skóry twarzy z cechami wtórnego zakażenia bakteryjnego. zmiany wystąpiły dwa dni po zabiegu kosmetycz- nym wykonanym przy użyciu 80-procentowego kwasu mlekowego w celu usunięcia przebarwień. W leczeniu zastosowano antybiotybiotykoterapię dożylną, leki przeciwhistaminowe oraz leczenie miejscowe, uzyskując poprawę.
Wnioski: rosnąca popularność zabiegów z zakresu kosmetologii i dermatologii estetycznej spowodowała wzrost częstości występowania powikłań, co jest związanie m.in. z wykonywaniem tego typu zabiegów przez osoby niemające odpowied- nich kwalifikacji. używanie nawet pozornie bezpiecznych substancji wymaga odpowiedniego doświadczenia i przygotowania, aby w przypadku- wystąpienia powikłań umieć szybko i właściwie na nie zareagować.

Complications after peeling with concentrated lactic acid performed by cosmetician – a case report

Key words: lactic acid, scrubs medical, adverse events
Introduction: Lactic acid belongs to alpha hydroxy acids (AHA) with exfoliating, moisturizing and anti-aging properties. It occurs naturally in milk and yoghurt, and as an ingredient in cosmetic formulations increases the effectiveness of their actions. It is recommended for treatment of people with hyperpigmentations, acne or signs of aging skin. In concentrated form is a skin and respiratory tract irritant, that is why it is important to preserve caution when using it.
Objective: To present the case of a patient, in whom complications, namely contact dermatitis with impetiginization developed as a result of the application of concentrated lactic acid.
Description: 42-year-old female patient was admitted to the Department of Dermatology and Venereology for increased inflammation of the facial skin with the features of secondary bacterial infection. The lesions occurred two days after application of 80% lactic acid in order to remove hyperpigmentations. The treatment consisted of intravenous antibiotic therapy, antihistaminics and topical treatments, and was successful.
Conclusions: The increasing popularity of treatments from the scope of the cosmetology and aesthetic medicine resulted in the higher incidence of complications which is due to, among others, the performance of this type of procedures by unqualified persons. Even the use of a seemingly safe substances requires relevant experience and qualifications in order to quickly and properly react in case of occurrence of complications.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku