Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wypełniacze skóry. Co nowego? –

Wypełniacze skóry. Co nowego?

nr 6
(23)/listopad-grudzień 2002

Wypełniacze skóry. Co nowego?

W cišgu ostatnich kilku lat wypełnienie skóry w korekcji
zmarszczek i blizn urosło do rangi najczęœciej stosowanych procedur
estetycznych. Pochodne kolagenu wołowego stały się najczęœciej używanym
wypełniaczem. Jednak potrzeba przeprowadzania testów
skórnych i krótkotrwałe wyniki pozostawiały
otwartš furtkę dla nowych produktów. Mimo że idealny
wypełniacz skóry nie został jeszcze opracowany, lekarze majš
wybór między dużš liczbš nowych czynników
wypełniajšcych. W artykule dokonano przeglšdu nowych
produktów wypełniajšcych.

Skin augmentation products. What’s new?

During the past few years skin augmentation to correct rhytids and
scars has grown to be one of the most frequently performed aesthetic
procedures. Collagen from bovine sources has achieved the most
widespread use. However, the need for skin tests and the short-lived
results have left the era open for new products. Although the ideal
skin filler has not been found yet, the physician can choose from
numerous new appealing filling agents. In this article new augmentation
products will be reviewed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku