Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie peelingów z kwasem pirogronowym u osób ze skórą łojotokową

Zastosowanie peelingów z kwasem pirogronowym u osób ze skórą łojotokową
Słowa kluczowe: kwas pirogronowy, skóra łojotokowa, peeling
Wstęp: Kwas pirogronowy jest alfa-ketokwasem używanym jako substancja aktywna w peelingach chemicznych, stosowanych w leczeniu trądziku, blizn trądzikowych, łojotoku oraz rogowacenia słonecznego.
Materiał i metody: Celem pracy było określenie skuteczności działania i tolerancji 50% kwasu pirogronowego u osób ze skórą łojotokową. Leczono 30 pacjentów z łojotokiem, stosując 6 peelingów w 2-tygodniowych odstępach między zabiegami. Ocenę kliniczną oparto o badania z użyciem urządzenia MPA-5 firmy Courage-Khazaka z sondami Sebumeter SM815 i Corneometer CM825. Wartości natłuszczenia skóry i stopnia jej nawilżenia mierzono u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem zabiegów, po 3 zabiegach, a także po zakończeniu stosowania kwasu pirogronowego.
Wyniki: Po zakończeniu leczenia u wszystkich pacjentów wykazano poprawę stopnia nawilżenia skóry i zmniejszenie jej natłuszczenia. Pacjenci zgłaszali minimalne objawy dyskomfortu podczas wykonywania peelingów.
Wnioski: Kwas pirogronowy w stężeniu 50% może być stosowany jako skuteczna alternatywa w leczeniu skóry łojotokowej.


The use of pyruvic acid peels in patients with seborrheic skin
Key words: pyruvic acid, seborrheic skin, peel
Introduction: Pyruvic acid is an alpha-keto acid used as the active chemical peel in the treatment of acne, acne scars, and actinic keratosis seborrhea.
Material and methods: The aim of this study was to evaluate the efficacy and tolerability of 50% pyruvic acid peels in patients with seborrheic skin. The treatment was conducted in 30 patients with seborrhea who were treated with 6 peels with 2 weekly intervals. Clinical evaluation was based on Sebumeter SM815 and Corneometer CM825 MPA-5 Courage-Khazaka measurements. The degree of sebum levels and stratum corneum hydration was measured in all patients before treatment, after 3 treatments, as well as after the use of pyruvic acid.
Results: After treatment, all patients showed an improvement in the degree of stratum corneum hydration and reduced degree of sebum production. Patients reported minimal discomfort during peels.
Conclusion: 50% pyruvic acid can be used as an effective alternative in the treatment of seborrheic skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku