Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Znaczenie metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej oraz ich tkankowych inhibitorów w patogenezie i fototerapii łuszczycy

Znaczenie metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej i ich tkankowych inhibitorów w patogenezie i fototerapii łuszczycy
Słowa kluczowe: metaloproteinazy, tkankowe inhibitory metaloproteinaz, łuszczyca, fototerapia
Łuszczyca jako choroba skóry nadal stanowi istotny problem, zarówno terapeutyczny, jak i kosmetyczny, wpływający w znacznym stopniu na jakość życia. Dermatoza ta cechuje się przewlekłym przebiegiem z okresami progresji i remisji. Pacjenci z łagodnym i umiarkowanym przebiegiem choroby są na ogół leczeni metodą fototerapii przy użyciu wąskopasmowego UVB (NBUVB) o długości fali 311 nm. Leczenie to najczęściej cechuje się skutecznością, jednakże efekt ten nie jest trwały.
Wykazano, że jednym z wielu czynników zaangażowanych w patogenezę i progresję zmian łuszczycowych mogą być metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs), a także ich tkankowe inhibitory (TIMPs).
Celem pracy była ocena przeglądowa dostępnego piśmiennictwa oraz usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy na temat roli wybranych enzymów (MMPs) oraz ich tkankowych inhibitorów (TIMPs) w patogenezie, a także leczeniu łuszczycy przy zastosowaniu fototerapii UVB wąskopasmowej (311 nm).

Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in pathogenesis and phototherapy of psoriasis
Key words: metalloproteinases, tissue inhibitors of metalloproteinases, psoriasis, phototherapy
Psoriasis is an important therapeutic and cosmetic problem. The analyzed condition affects not only patients' appearance, but has also a harmful impact on their frame of mind. Phototherapy is the second line treatment of psoriasis, recommended, used and found effective, especially in case of people with a mild and moderate presence of the disease.
The already performed analyses suggest many indicators involved in psoriasis development. One of them are metalloproteinases (MMPs) and their tissue inhibitors (TIMPs).
The aim of this paper was to describe and systematize knowledge presented in the literature about MMPs and TIMPs in pathogenesis and narrowband UVB phototherapy of psoriasis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku