Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wszawica i wyprysk wszawiczy – problem aktualny w każdej grupie wiekowej

Wszawica i wyprysk wszawiczy – problem aktualny w każdej grupie wiekowej
Słowa kluczowe: wszawica głowowa, gnidy, odczyn alergiczny, wyprysk wszawiczy, leczenie
Wszawica u człowieka rozwija się wskutek zakażenia pasożytem wszą ludzką. Ten niewielki stawonóg bytuje na owłosionej skórze głowy. Problem wszawicy kojarzony jest najczęściej z brakiem higieny osobistej, ubóstwem, zaniedbaniem. Zakażenie może jednak nastąpić przypadkowo, podczas przebywania w skupiskach ludzkich. Choroba jest szczególnie częsta wśród dzieci w przedszkolach i szkołach, ale może też dotyczyć osób dorosłych.
Przedstawiamy dwie dorosłe pacjentki z wszawicą skóry głowy, świądem i wydrapaniami w górnej części tułowia oraz kończyn, które nie były właściwie zdiagnozowane ani prawidłowo leczone.

Lice and lice eczema – current problem in each age group
Key words: pediculosis capitis, nits, allergic reaction, eczema pediculosis, treatment
Lice in humans develops due to infection with a human louse parasite. This small arthropod exists on the scalp. The problem of head lice is most often associated with the lack of personal hygiene, poverty, neglect. Infection may be accidental and occurs in population centers. The disease is particularly prevalent among children in kindergartens and schools, but may also applies to adults. We present two adult patients with lice scalp, itching and scratching on the top of the trunk and limbs, who were not diagnosed correctly and were not treated properly.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku