Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie poszerzonych naczyń śródskórnych energią fali radiowej - doświadczenia własne

Leczenie poszerzonych naczyń śródskórnych energią fali radiowej – doświadczenia własne
Słowa kluczowe: teleangiektazje, fale radiowe, VeinWave, ThermaVein
Zmiany naczyniowe zlokalizowane na twarzy i kończynach dolnych to częsty defekt estetyczny u pacjentów zgłaszających się do gabinetów dermatologii estetycznej i kosmetologii. Istnieje kilka różnych metod redukcji teleangiektazji.
W poniższej pracy zaprezentowano rezultaty zabiegów z użyciem urządzenia (VeinWave) wykorzystującego energię fali radiowej do zamykania teleangiektazji.

Treatment of dialated intradermal vessels with radio wave energy – author's own experiences
Key words: telangiectasia, radiofrequency, VeinWave, ThermaVein
Vascular lesions located on the face and legs are a common aesthetic defect in patients admitted in aesthetic dermatology and cosmetology offices. There are several different methods of reducing telangiectasias. This paper presents results of treatments with VeinWave device using a radio wave energy for closing telangiectasias.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku