Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie lampy ekscymerowej w leczeniu bielactwa – obserwacje własne u 21 pacjentów

Zastosowanie lampy ekscymerowej w leczeniu bielactwa – obserwacje własne u 21 pacjentów
Słowa kluczowe: lampa ekscymerowa, laser ekscymerowy, bielactwo
Leczenie bielactwa nadal stanowi wyzwanie, a opiera się głównie na trzech metodach: miejscowych sterydach i inhibitorach kalcyneuryny, przeszczepianiu skóry oraz fototerapii. Dotychczas za najbardziej efektywne uznawano
naświetlanie lampami UVB 311 nm. Nowością w leczeniu bielactwa jest zastosowanie światła ekscymerowego o długości fali 308 nm. Dostępne są zarówno lasery, jak i lampy ekscymerowe. Artykuł przedstawia obserwacje własne dotyczące terapii bielactwa z użyciem lampy ekscymerowej. Metoda jest bezpieczna i skuteczna, także w połączeniu z takrolimusem.

Application of excimer lamp in a treatment of vitiligo – author's own observations in 21 patients
Key words: excimer lamp, excimer laser, vitiligo
Treatment of vitiligo is still a challenge and it is based mostly on three methods: topical steroids and calcineurin inhibitors, skin transplantation, and phototherapy. UVB 311 nm lamp was recognised as the most effective method thus far. The innovation in a treatment of vitiligo is the application of excimer light with 308 nm wavelenght. There are available excimer lasers as well as lamps. The paper presents author's own observations about the treatment of vitiligo with excimer light. This method is safe and effective, also in combination with tacrolimus.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku