Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Powikłania po zabiegach z użyciem nici liftingujących – przypadki własne

Powikłania po zabiegach z użyciem nici liftingujących – przypadki własne
Słowa kluczowe : nici liftingujące, nici PDO, odmładzanie twarzy i szyi, powikłania
Zastosowanie nici liftingujących (ang. threadlifting) stało się w ciągu ostatnich dwudziestu lat bardzo popularne w zabiegach odmładzających twarzy i szyi, zwłaszcza w korekcji linii brwi, spłycaniu bruzd nosowo-wargowych oraz przywracaniu owalu twarzy. Stanowią alternatywę dla liftingu chirugicznego, ponieważ zabiegi z ich użyciem są mało inwazyjne i wiążą się z krótkim czasem rekonwalescencji. W artykule autorzy prezentują możliwe powikłania po wprowadzeniu nici PDO.

Complications after procedures with lifting threads – authors' own cases
Key words: lifting threads, PDO threads, face and neck rejuvenation, complications
During the last twenty years threadlifting became very popular in rejuvenating procedures of the face and neck, especially in brows correction, reduction of nasolabial folds and restoring of facial contours. It is an alternative for surgical lifting, because propocedures performed with threads are minimally invasive and require a short convalescence period. In this paper authors show possible complications after PDO threads implantation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku