Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Terapia fotodynamiczna w dermatologii –

Terapia fotodynamiczna w dermatologii

nr 1
(24)/styczeń-luty 2003

Terapia fotodynamiczna w dermatologii

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest metodš leczenia
nowotworów, stanów przednowotowrowych, jak
również innych chorób skóry. Polega
ona na aktywacji przez œwiatło widzialne substancji
fotouwrażliwiajšcej, umieszczonej uprzednio w leczonej tkance. W wyniku
tej aktywacji produkowane sš reaktywne formy tlenu, które
wywierajš działanie toksyczne na komórki nowotworowe i na
naczynia stanowišce integralnš częœć guza, powodujšc œmierć
komórek nowotworowych. Selektywna dystrybucja substancji
fotouwrażliwiajšcej do tkanki docelowej jest istotš terapii
fotodynamicznej, a jednoczesne oszczędzenie zdrowych komórek
powoduje efektywne gojenie i dobre rezultaty kosmetyczne. Terapia
fotodynamiczna znalazła liczne zastosowania w dermatologii: w leczeniu
actinic keratosis, powierzchownych raków
podstawnokomórkowych i kolczystokomórkowych oraz
w chorobie Bowena. Istniejš doniesienia o przydatnoœci PDT w leczeniu
chłoniaków T-komórkowych skóry,
łuszczycy, liszaju płaskiego, bielactwa, choroby Dariera, brodawek
wirusowych i w tršdziku pospolitym. Poza dermatologiš istniejš inne
onkologiczne wskazania do terapii PDT, między innymi leczenie
nowotworów przełyku (Barrett’s oesophagus), raka
pęcherza moczowego, szyjkowej oraz pochwowej neoplazji
œródbłonkowej (CIN i VIN), a także ognisk
przerzutów raka sutka do skóry.

Photodynamic therapy in dermatology

Photodynamic therapy (PDT) is a new treatment for a wide variety of
malignancies and premalignant dysplasias, as well as some non-cancer
indications. Therapeutic response to PDT is achieved through the
activation of non-toxic photosensitiser located within neoplastic
tissue, using visible light tuned to the appropriate absorption band of
the photosensitiser molecule. This produces cytotoxic free radical such
as singlet oxygen, which result in local photo-oxidation, cell damage
and destruction of the tumor cells. Systemic administration of
photosensitisers has been used with endoscopic light exposure to treat
a variety of internal malignances. A topical drug delivery is used in
the skin diseases treatment. The selective distribution of
photosensitiser in the target tissue is the fundamental to the process
of PDT. This tissue specific photosensitisation and normal tissue
sparing results in good healing and often very good cosmetic results.
Peterson PDT can be used for the treatment of cutaneous lesions (e.g.
SCC, BCC, Bowen’s disease, Mycosis fungoides, Erytroplasia of
Queryat, Gorlin’s Syndrome, Actinic Keratoses), lower genital
tract neoplsia (VIN and CIN), gastrointestinal tumors, etc as well as
nononcological indications (e.g. acne, condyloma acuminatum, lichen
planus, psoriasis, vitiligo, vulval lichen sclerosus, warts and
verrucae).

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku