Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wybrane aspekty współdziałania komórek macierzystych i czynników wzrostu podczas regeneracji skór

Wybrane aspekty współdziałania komórek macierzystych i czynników wzrostu podczas regeneracji skóry

Słowa kluczowe : komórki macierzyste, czynniki wzrostu, regeneracja skóry
Regeneracja skóry to proces niezbędny do zachowania jej prawidłowej budowy i funkcji, w stanie nienaruszonym lub po uszkodzeniu. Zachodzi nieprzerwanie. Obserwowane z wiekiem zwolnienie jej tempa jest jedną z przyczyn starzenia się skóry.
Poszukiwanie metod regeneracji/odmładzania bazujących na naturalnie zachodzących procesach to kierunek promowany we współczesnej medycynie przeciwstarzeniowej. W procesach regeneracji skóry uczestniczą czynniki zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe.
Skóra jest tkanką bogatą w komórki macierzyste (SC), zwłaszcza w naskórkowe komórki macierzyste, niezbędne do zapewnienia prawidłowych procesów regeneracji. Dodatkowym źródłem SC uczestniczących w odmładzaniu skóry są komórki macierzyste tkanki tłuszczowej oraz pozyskiwane z krwi komórki progenitorowe CD34 pozytywne. Funkcje komórek macierzystych są regulowane głównie przez czynniki wzrostu.
Płytki krwi zawierają duże ilości czynników wzrostu takich jak: płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), transformujący czynnik wzrostu (TGF-β), czynnik wzrostu naskórka (EFG), czynnik wzrostu fibroblastów (FGF), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF), które stymulują proliferację komórek, przebudowę macierzy i angiogenezę.
Odmłodzenie/regeneracja skóry są zależne od komórek macierzystych i czynników wzrostu ściśle ze sobą współdziałających. Autologiczne preparaty komórkowe i preparaty kompleksów czynników wzrostu pozwalają na wykonywanie bezpiecznych i efektywnych zabiegów przeciwstarzeniowych.
W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat roli komórek macierzystych i czynników wzrostu w procesie regeneracji skóry.

Selected aspects of stem cells and growth factors cooperation during skin regeneration

Key words: stem cells, growth factors, skin regeneration
Skin regeneration is a necessary process to maintain structure and function of healthy skin and after its damage. Skin regeneration processes take place consecutive during life. Its rate has been reported to slow down with age which is undoubtedly one of the causes of skin aging. Searching for skin regeneration/rejuvenation methods based on naturally occurring processes is promoted in modern anti-aging medicine. The regeneration process is mediated by a wide range of extracellular and intracellular factors. Skin represents the highest amount of stem cells (SC) especially epidermal stem cells which are necessary for proper regeneration. Additionally, adipose-derived stem cells and CD34 positive cells collected from blood are important in skin rejuvenation. Functions of stem cells are mainly regulated by growth factors.
Platelets contain high quantity of growth factors, such as: platelet-derived growth factor (PDGF), transforming growth factor (TGF-β), epidermal growth factor (EGF), fibroblast growth factor (FGF), vascular endothelial growth factor (VEGF), and insulin-like growth factor (IGF), which stimulate cell proliferation, matrix remodeling and angiogenesis.
Skin renewal/rejuvenation depends on stem cells and growth factors strictly cooperating.
Autologous stem cells preparations and complexes of growth factors are safe and effective anti-aging treatments. The current state of knowledge of the role of stem cells and growth factors in the process of skin regeneration has been presented in this review.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku