Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany skórne w terapii onkologicznej celowanej molekularnie przeciwko receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (anty-EGFR). Opis przypadku

Zmiany skórne w terapii onkologicznej celowanej molekularnie przeciwko receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (anty-EGFR). Opis przypadku

Słowa kluczowe: terapia anty-EGFR, cetuksymab, osutka trądzikopodobna, skórne objawy niepożądane
Inhibitory receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR) takie jak: cetuksymab, panitumumab, erlotynib i afatynib są coraz powszechniej stosowane w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych, m.in. niedrobnokomórkowego raka płuc, okrężnicy oraz raków głowy i szyi, w których stwierdza się nadekspresję EGFR.
Skórne działania niepożądane u pacjentów leczonych inhibitorami EGFR są częste i wynikają z obecności EGFR na komórkach naskórka, gruczołów łojowych, ekrynowych i nabłonków mieszków włosowych. Do najczęstszych objawów niepożądanych należą osutki trądzikopodobne, które występują u ponad 80% pacjentów. W artykule przedstawiamy przypadek 59-letniego mężczyzny leczonego cetuksymabem z powodu raka okrężnicy, u którego w drugim tygodniu leczenia 1-procentowym hydrokortyzonem zmiany skórne nasiliły się do stopnia 3. wg kryteriów CTCAE, wersja 4.0. Z tego powodu u pacjenta zmniejszono dawkę cetuksymabu, dołączono doksycyklinę i prednizon ogólnie do czasu ustąpienia objawów. Artykuł ma na celu przedstawienie możliwości profilaktyki i leczenia w przypadku osutki trądzikopodobnej u pacjentów w trakcie terapii anty-EGFR, aby zapobiegać konieczności modyfikowania leczenia onkologicznego.

Cutaneous adverse events of epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors. Case report

Key words: anti-EGFR therapy, cetuximab, acniform rash cutaneous adverse events
Epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors, e.g. cetuximab, panitumumab, erlotinib and afatynib are commonly used for treatment of advanced non-small cell lung cancer, colorectal cancer, and head and neck cancer connected with EGFR overexpression. Cutaneous adverse events to EGFR inhibitors are frequent, due to presence of EGFR in the epidermis, sebaceous and eccrine glands and hair follicles epithelium. The most common cutaneous adverse event is acneiform rash that appears in over 80% of treated patients.
In this article, we present a case of a 59-year-old patient treated with cetuximab due to colon cancer. During the second week of topical treatment with 1% hydrocortison his skin lesions gradually escalated in the following weeks achieving stage 3 out of 5 according to CTCAE v 4.0 classification. In his case the dose of cetuximab was reduced and doxycycline and systemic prednisone was introduced until skin improvement. The aim of this article is to present and discuss preventive and therapeutic possibilities of acneiform rash in patients during anti-EGFR therapy in order to avoid modification of oncological management.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku