Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Podologiczne metody korekcji wrastających paznokci

Podologiczne metody korekcji wrastających paznokci

Słowa kluczowe: wrastający paznokieć, podolog, klamra korygująca
Unguis incarnatus (wrastający paznokieć) jest bolesnym schorzeniem, które może dotyczyć osób w każdym wieku. Do najczęstszych przyczyn powodujących wrastanie zaliczane są nieprawidłowa pielęgnacja oraz noszenie niewłaściwego obuwia.
Wrastający paznokieć powoduje silny ból, rozwój stanu zapalnego, któremu może towarzyszyć rozrost ziarniny. Obecnie dostępne są chirurgiczne lub zachowawcze metody leczenia tego schorzenia.
Do nieinwazyjnych metod terapii wrastającego paznokcia należą m.in.: taśmowanie, tamponowanie, rurki korekcyjne, klamry korygujące i kostka Arkady.
Podologia w Polsce jest młodą, lecz coraz bardziej znaną dziedziną. Nieinwazyjne metody korekcji wrastających paznokci przynoszą zadowalające efekty terapeutyczne w porównaniu z metodami chirurgicznymi.
Połączenie różnych metod podologicznych w leczeniu wrastającego paznokcia przynosi dobre efekty. Są one proste i bezpieczne w użyciu, a co najważniejsze – bezbolesne dla pacjenta. Warunkiem powodzenia terapii jest odpowiednia profilaktyka, a także współpraca pacjenta z podologiem oraz lekarzem specjalistą.

Podiatric’s methods of ingrown toenails treatment

Key words: ingrown toenail, podiatrist, nail brace
Unguis incarnatus (ingrown toenail) is a painful disease which can relate people in all ages. The condition is most frequently caused by the improper care of toenail plates and wearing inappropriate shoes. Ingrown toenail can cause severe pain, inflammation and granulation tissue. Today, conservative and surgical methods for treatment of ingrown toenail are available. The noninvasive techniques include: taping, packing, gutter treatment, nail braces and Arkada’s cube.
The podiatry in Poland is young, but more and more known domain. The noninvasive treatment for ingrown toenails are effective compared with surgical methods.
The combination of different podiatric’s methods is effective for treatment of ingrown toenails. They are simple and safe and what is the most important – painless. The correct prevention and the patient’s cooperation with the podiatrist and doctor specialist are the condition of successful therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku