Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kortykosteroidy stosowane miejscowo –

Kortykosteroidy stosowane miejscowo

nr 1
(24)/styczeń-luty 2003

Kortykosteroidy stosowane miejscowo

Miejscowe kortykosteroidy sš najszerzej stosowanymi lekami w terapii
chorób skóry. W artykule omówiono
kortykosteroidy stosowane w leczeniu miejscowym, właœciwoœci ich
kolejnych generacji i poszczególnych grup, ze
szczególnym uwzględnieniem działań niepożšdanych oraz metod
ich unikania.

Topical corticosteroids

Topical corticosteroids are most commonly prescribed drugs in the
treatment of several dermatoses. The subsequent generations of these
drugs are presented in this article with a special attention paid to
side effects and ways of avoiding them.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku