Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Analiza problemów skórnych u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit

Analiza problemów skórnych u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit
Słowa kluczowe: nieswoiste zapalenia jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zmiany skórne, fotoprotekcja, immunosupresja
Wstęp: W przebiegu nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), do których należą wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, nierzadko obserwuje się zmiany skórne. Mogą one poprzedzać dolegliwości ze strony układu pokarmowego, umożliwiając właściwe rozpoznanie.
Celem badania była ocena częstości i charakteru zmian skórnych u chorych na NZJ.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 43 pacjentów z NZJ hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii i Hapatologii UM we Wrocławiu. Badanie przeprowadzono w oparciu o autorską ankietę zawierającą dane demograficzne, informacje nt. objawów klinicznych i przebiegu NZJ, dane dot. dotychczasowego leczenia i występujących zmian
dermatologicznych. Po zebraniu wywiadu i ocenie dostępnej dokumentacji medycznej każdy pacjent był poddany szczegółowemu badaniu fizykalnemu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki: Aktywne zmiany skórne zaobserwowano u niemal 80% badanych. Blisko połowa prezentowała cechy nadmiernej suchości skóry (46,5%), u 20,9% obserwowano nadmierne wypadanie włosów, 19,5% chorych skarżyło się na świąd skóry. Tylko 55,8% ankietowanych stwierdziło, że stosuje filtry przeciwsłoneczne, choć w większości jedynie podczas opalania się (30,2%). Zaledwie 7% pacjentów deklarowała aplikowanie filtrów przeciwsłonecznych codziennie.
Wnioski: Problemy skórne stosunkowo często dotyczą chorych z NZJ. Zdecydowana ich większość nie jest świadoma zagrożeń wynikających z przewlekłego leczenia immunosupresyjnego i nie stosuje na co dzień skutecznej fotoprotekcji. Konieczne są dalsze badania nad częstością występowania poszczególnych dermatoz w tej grupie pacjentów.

Analysis of skin problems in patients with inflammatory bowel disease
Key words:
inflammatory bowel disease, Lesniowski-Crohn disease, ulcerative colitis, skin lesions, photoprotection, immunosuppression
In the course of inflammatory bowel diseases (IBD) skin lesions are relatively common. Sometimes they may even precede the symptoms of IBD and may facilitate the correct diagnosis of IBD.
The aim of this study was to assess the prevalence and clinical characteristics of skin problems in patients with IBD.
Material and methods: The study included patients with IBD hospitalized in gastroenterological department. All patients underwent a thorough medical history and physical examination. Based on achieved data and medical documentation the stratified questionnaire evaluating their skin condition, previous treatment, symptoms and knowledge and habits associated with exposure to ultraviolet radiation was completed by investigators. All data were analyzed statistically.
Results: Active skin lesions were observed in almost 80% of analyzed IBD patients. About half (n = 20, 46.5%) had skin xerosis, 20.9% (n = 9) present with excessive hair loss and 19.5% (n = 8) suffered from pruritus. About half of participants (n = 24, 55.8%) declared the use of sunscreens, but most of patients apply them only during sunbathing (n = 13, 30.2%). Only three patients (7%) applied sunscreens on daily basis.
Conclusions: Skin problems are relatively common in patients with IBD, however, taking into account small number of analyzed patients further studies are necessary to assess the true prevalence of particular dermatoses in IBD. Most patients with IBD are not aware of the hazardous role of immunosuppressants and do not use photoprotection on a daily basis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku