Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Odmładzanie okolicy okołoocznej za pomocą modulowanego lasera –

Odmładzanie okolicy okołoocznej za pomocš modulowanego
lasera

nr 1
(24)/styczeń-luty 2003

Odmładzanie okolicy okołoocznej za pomocš modulowanego
lasera

Tradycyjna blefaroplastyka (plastyka dolnej powieki) jest obcišżona
ryzykiem. Nowsze zabiegi wykorzystujšce technikę
przezspójkowš połšczonš z zabiegiem laserowym zmniejszajš
ryzyko retrakcji powieki i pozwalajš na bardziej wszechstronne
odmładzanie okolicy okołoocznej. W pracy prezentujemy naszš technikę
blefaroplastyki dolnej powieki z użyciem modulowanego systemu
laserowego.

Periorbital rejuvenation with modulated laser resurfacing

The traditional, open approach to lower lid blepharoplasty is hazardous
and by its very design is an aesthetic compromise. Newer techniques
utilizing the transconjunctival approach with resurfacing have reduced
the risk of lidetraction and can provide a more comprehensive
periorbital rejuvenation. Our techniques of lower lid blepharoplasty
utilizing a modulated laser system are presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku