Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nerwiakowłókniakowatość typu 1. leczona laserem C02 i laserem frakcyjnym CO2 – opis przypadku

Nerwiakowłókniakowatość typu 1. leczona laserem C02 i laserem frakcyjnym CO2
Słowa kluczowe: nerwiakowłókniakowatość typu 1, choroba Recklinghausena, laser CO2
Nerwiakowłókniakowatość typu 1. to schorzenie genetyczne o dziedziczeniu autosomalnym dominującym, należące do grupy fakomatoz. W obrazie klinicznym choroby oprócz wykwitów na skórze obserwuje się zaburzenia narządu wzroku, nowotwory wewnątrzczaszkowe i zewnątrzczaszkowe oraz zmiany kostne. Ze względu na istotny wpływ wykwitów skórnych na stan psychiczny pacjentów z chorobą Recklinghausena konieczne jest zapewnienie opieki także w zakresie estetycznym.
W poniżej przedstawionym przypadku klinicznym pacjentki z chorobą Recklinghausena w celu usunięcia licznych nerwiakowłókniaków zastosowano laser CO2. Po wygojeniu wykonano zabiegi laserem frakcyjnym CO2 celem korekcji powstałych blizn. Uzyskano dobre efekty terapeutyczne.

Neurofibromatosis type 1 treated with CO2 laser and CO2 fractional laser
Key words: neurofibromatosis type 1, Recklinghausen disease, CO2 laser
Neurofibromatosis type 1 is a genetic disorder with autosomal dominant inheritance, belonging to the phacomatosis group. Clinical manifestations of the disease can be observed as skin lesions, opthalmological disorders, bone lesions, intracranial tumors and other tumors of extracranial localization. Due to the significant effects of cutaneous neurofibromas on the mental state of patients with Recklinghausen disease it is necessary to provide care also in the aesthetic area. In the clinical case of Recklinghausen's patient, a CO2 laser treatment was used to remove numerous of neurofibromas.
After treatment, CO2 fractional laser treatment was performed to correct scar formation. The final aesthetic result was satisfying.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku