Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Grzybica głęboka brody wywołana przez Trichophyton verrucosum – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis dwóch przypadków

Grzybica głęboka brody wywołana przez Trichophyton verrucosum – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis dwóch przypadków
Słowa kluczowe: dermatofity, Trichophyton verrucosum, grzybica głęboka skóry brody, kerion celsi
Grzybica głęboka skóry brody najczęściej wywoływana jest przez dwa gatunki grzybów zoofilnych – Trichophyton verrucosum oraz Trichophyton mentagrophytes var. granulosum. Występuje głównie u mężczyzn w obrębie owłosionej skóry twarzy, w postaci głębokiego nacieku zapalnego, pokrytego krostami z lokalną limfadenopatią. Prezentujemy dwa przypadki grzybicy głębokiej u młodych rolników ze zmianami w obrębie owłosionej skóry twarzy i szyi, które początkowo były rozpoznane jako zakażenie bakteryjne. Bezpośrednie badanie mikologiczne fragmentów włosów i skóry wykazało obecność grzybni oraz licznych zarodników. W obu przypadkach wyhodowano Trichophyton verrucosum. Zastosowano ogólne leczenie terbinafiną, miejscowe preparaty przeciwgrzybicze oraz depilację włosów z okolic objętych zmianami, obserwując poprawę stanu miejscowego skóry.

Diagnostic and therapeutic issues in tinea barbae due to Trichophyton verrucosum: a two case report
Key words: dermatophytes, Trichophyton verrucosum, tinea barbae, kerion celsi
Tinea barbae is most frequently caused by two species of zoophilic fungi: Trichophyton verrucosum and Trichophyton mentagrophytes var. granulosum.
It occurs mainly in men on haired skin in the form of a deep inflammatory infiltration covered with crusts, with local lymphadenopathy. Here we present two cases of deep tinea barbae in young farmers with lesions on the haired skin of the face and neck, who were initially diagnosed with bacterial infection. Direct mycological tests of hair and skin samples revealed the presence of mycelium and multiple spores. Cultures revealed Trichophyton verrucosum in both cases. General treatment with terbinafine and topical treatment with antifungal preparations, as well as epilation of the areas covered with lesions were used, which yielded improvement of the local status of the skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku