Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Prospektywne randomizowane badanie kontrolne z użyciem nawilżającego środka do paznokci w prewencji lub leczeniu onycholizy u pacjentek z nowotworem piersi otrzymujących docetaksel w chemioterapii

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku