Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Makijaż korekcyjny jako uzupełnienie procedur leczniczych w rozległych naczyniakach skóry – opis przypadku

Makijaż korekcyjny jako uzupełnienie procedur leczniczych w rozległych naczyniakach skóry – opis przypadku
Słowa kluczowe: makijaż korekcyjny, naczyniak, malformacja naczyniowa
Naczyniaki i malformacje naczyniowe należą do najczęstszych wad rozwojowych i występują u ok. 2,5–3% wszystkich noworodków. Częściej – u rasy białej, w przypadku ciąży mnogiej oraz u wcześniaków. Naczyniaki to łagodne guzy nowotworowe ujawniające się zwykle w pierwszych tygodniach życia, które ulegają szybkiemu rozrostowi znacznie przekraczającemu szybkość wzrostu dziecka oraz podlegają inwolucji. Malformacje naczyniowe obecne są w chwili urodzenia, powiększają się proporcjonalnie do wzrostu pacjenta i nie ulegają zanikowi. Zarówno naczyniaki, jak i malformacje naczyniowe są nie tylko problemem natury medycznej, lecz także estetycznej i społecznej. Wywierają wpływ na jakość życia i psychikę chorego. W dermatologii w leczeniu zmian naczyniowych stosuje się różnorodne metody, takie jak: laseroterapia, farmakoterapia i wycięcie chirurgiczne. W niektórych przypadkach niewystarczających efektów leczenia, dla poprawy samopoczucia pacjenta, celowe okazuje się zastosowanie procedury uzupełniającej w postaci makijażu korekcyjnego. Jego zadaniem jest zamaskowanie zmian chorobowych przy użyciu specjalistycznych produktów. Praca ta opisuje przypadek zastosowania makijażu korekcyjnego u pacjentki z rozległym naczyniakiem płaskim twarzy.

Camouflage makeup as a complement to therapeutic procedures in extensive skin angiomas – a case report
Key words: camouflage makeup, angioma, vascular malformations
Angiomas and vascular malformations belong to the most frequent developmental defects and are reported in about 2.5–3% of all newborns. These medical conditions occur more often in the Caucasian population, multiple births and preterm newborns. Angiomas are benign neoplasms usually appearing in the first weeks of life, growing fast over an infant’s height and a phase of involution. Vascular malformations are present at birth and grow proportionally to a patient’s height and do not disappear. Both angiomas and vascular malformations are not only a medical but aesthetic and social problem as well. They affect quality of life and lead to numerous mental problems. In dermatology, aesthetic medicine and cosmetology, various therapeutic methods are used, such as: laser therapy, pharmacotherapy and surgical excision. In some cases, camouflage makeup is used to achieve a better patient’s satisfaction or due to insufficient effects of the therapy applied. The aim of such makeup is to mask skin lesions with products of high opacity and good fixation. The case report describes a case of camouflage makeup applied in the patient with extensive flat angioma on the facial skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku