Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Podejrzenie podostrej skórnej postaci tocznia rumieniowatego indukowanego pemetreksedem – trudności diagnostyczno-terapeutyczne

Podejrzenie podostrej skórnej postaci tocznia rumieniowatego indukowanego pemetreksedem – trudności diagnostyczno-terapeutyczne
Słowa kluczowe: podostra skórna postać tocznia rumieniowatego indukowanego lekami, pemetreksed, przeciwciała Ro
Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego indukowanego lekami (drug-induced subacute cutaneous lupus erythematosus – DI-SCLE) u pacjentów w trakcie terapii onkologicznej stanowi wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne.
W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 74-letniej pacjentki z rozsianym procesem nowotworowym, w trakcie chemioterapii II linii według programu pemetreksed. Zmiany rumieniowe i rumieniowo-obrzękowe z towarzyszącym złuszczaniem oraz owalne blaszki na obwodzie pokryte łuską, zlokalizowane w obrębie twarzy, górnej części klatki piersiowej, górnej części pleców oraz całych kończyn górnych, wystąpiły trzy dni po pierwszym podaniu pemetreksedu. Standardowe postępowanie polegające na zmianie chemioterapeutyku na gemcytabinę oraz rozpoczęciu terapii glikokortykosteroidami okazało się skuteczne, ale wymagało utrzymania wysokich dawek prednizonu.
Ze względu na wystąpienie u pacjentki cech cushingoidalnych, zdecydowano o zastosowaniu metotreksatu równocześnie z gemcytabiną.
Umożliwiło to stopniowe odstawienie leczenia prednizonem oraz doprowadziło do ustąpienia zmian skórnych z pozostawieniem przebarwień pozapalnych.

Suspected pemetrexed-induced sebacute cutaneous lupus erythematosus – diagnostic and therapeutic difficulties
Key words: drug-induced subacute cutaneous lupus ery thematosus, pemetrexed, anti-Ro antibody
Drug-induced subacute cutaneous lupus erythematosus (DI-SCLE) is a diagnostic and therapeutic challenge especially if concerns patient during oncological therapy. This case report presents the case of 74-year-old female patient, with a disseminated neoplastic process, during II line chemotherapy with pemetrexed program. Erythematous and erythematous-edema scaly plaques located within the face, upper chest, upper back and entire upper limbs, occurred three days after the first administration of pemetrexed. The standard procedure of changing the chemotherapeutic agent to gemcitabine and the initiation of glucocorticoid therapy has been successful, but it required maintaining high doses of prednisone. Due to the developing cushing's syndrome symptoms, we decided to apply methotrexate simultaneously with gemcitabine.
This enabled withdrawal of prednisone and led to the resolution of skin lesions with leaving postinflammatory discoloration.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku