Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czerniak hipomelanotyczny w lokalizacji akralnej

Czerniak w lokalizacji akralnej (ang. acral melanoma – AM) jest rzadko występującym typem tego nowotworu, który wymaga różnicowania z szeregiem dermatoz dotyczących tej okolicy.
Pomocnym narzędziem w diagnostyce różnicowej jest dermoskopia. W pracy przedstawiono przypadek 87-letniego pacjenta z rozpoznaniem czerniaka hipomelanotycznego pięty prawej wraz z obrazem klinicznym i dermoskopowym.

Hypomelanotic acral melanoma
Key words: acral melanoma, hypomelanotic melanoma, dermoscopy
Acral melanoma is a rare variant of melanoma which should be considered among dermatoses affecting palms and soles. Dermoscopy is a valuable tool supporting the process of clinical differentiation. We present a case of an 87-year-old patient diagnosed with hypomelanotic melanoma of the right heel along with clinical and dermoscopic features.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku