Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Bliznowce małżowin usznych – problem estetyczny i terapeutyczny –

Bliznowce małżowin usznych – problem
estetyczny i terapeutyczny

nr 2
(25)/marzec-kwiecień 2003

Bliznowce małżowin usznych – problem
estetyczny i terapeutyczny

Słowa kluczowe: bliznowce, małżowina uszna, leczenie

Małżowiny uszne sš miejscem predysponowanym do powstawania
bliznowców. Wœród wywołujšcych je
czynników wymienia się rozpowszechniony w ostatnich latach
obyczaj przekłuwania uszu. Keloidy małżowin usznych powodujš widoczny
defekt estetyczny, a brak w pełni skutecznej metody leczenia jest
przyczynš problemów terapeutycznych. Najlepsze wyniki
leczenia uzyskuje się stosujšc skojarzone metody terapii.

W artykule przedstawiono przypadki dwóch chorych z keloidami
małżowin usznych, u których zastosowano chirurgiczne
usunięcie keloidów z następowym ostrzykiwaniem
kortykosteroidami oraz przewlekły ucisk miejsc po usuniętych zmianach.

Earlobe keloids – aesthetic and therapeutic problem

Key words: keloids, earlobe, treatment

The external ear is prone to keloids formation. Ear piercing is one of
causing factors. The aesthetic deformity is apparent. There is no one
optimal approach to keloids treatment which causes therapeutic
problems. The best results are achieved when combined treatment is
applied.

We present two female patients with earlobe keloids, treated with
surgical excision followed by postoperative steroid injection and
button compression therapy applied at the excision site.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku