Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie peelingu Acnelan w leczeniu trądziku pospolitego

Zastosowanie peelingu Acnelan w leczeniu trądziku pospolitego
Słowa kluczowe: trądzik pospolity, peeling, kwas salicylowy, kwas migdałowy, kwas szikimowy, azealinian disodowy
W ostatnich latach znacznie poszerzyła się wiedza o patofizjologii trądziku pospolitego (acne vulgaris). Jest to choroba o przewlekłym przebiegu, nawrotowa i dotyczy wielu aspektów jakości życia. Jej złożona etiopatogeneza utrudnia właściwy i skuteczny dobór terapii. Coraz większe znaczenie i popularność w leczeniu trądziku pospolitego zdobywają peelingi chemiczne, ciągle natomiast brakuje badań klinicznych dokumentujących ich działanie. W niniejszej pracy omówiono zastosowanie produktu przeciwtrądzikowego o innowacyjnym składzie i formule galenicznej, do leczenia aktywnego trądziku o przebiegu łagodnym i umiarkowanym.

Use of Acnelan peeling in the treatment of acne vulgaris
Key words: acne vulgaris, peeling, salicylic acid, mandelic acid, shikimic acid, disodium azelate
Over recent years the knowledge about pathophysiology of acne vulgaris has extented notably. It is a chronic and relapsed disease concerning many aspects of the quality of life. Its complex etiopathogenesis makes approppriate and effective choice of therapy difficult. Chemical peelings become more and more meaningful and popular in the treatment of acne vulgaris, but there is still lack of clinical researches reporting their effects. In this paper it is discussed the use of anti-acne products with innovative composition and galenic formulation in the treatment of mild and moderate active acne.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku