Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czerniak spitzoidalny skóry: obraz kliniczny, dermoskopowy i histopatologiczny – opis przypadku

Czerniak spitzoidalny skóry: obraz kliniczny, dermoskopowy i histopatologiczny – opis przypadku
Słowa kluczowe: czerniak spitzoidalny, dermoskopia, histopatologia
Czerniak spitzoidalny skóry jest wariantem czerniaka, który klinicznie, dermoskopowo i histopatologicznie przypomina znamię typu Spitz. Przedstawiono opis przypadku 34-letniej pacjentki, u której rozpoznano czerniaka spitzoidalnego.

Spitzoid melanoma: clinical, dermoscopic and histopathological image – case report
Key words: spitzoid melanoma, dermoscopy, histopathology
Spitzoid melanoma is a variant of melanoma that clinically, dermoscopically and histopathologically resembles Spitz nevus. We present a case of 34-year-old female patient diagnosed with spitzoid melanoma.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku