Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Mikrodermabrazja z użyciem kryształków tlenku glinu –

Mikrodermabrazja z użyciem kryształków tlenku
glinu

nr 2
(25)/marzec-kwiecień 2003

Mikrodermabrazja z użyciem kryształków tlenku
glinu

Słowa kluczowe: mikrodermabrazia, technika
zabiegów, wskazania, badania własne

Od najdawnieszych czasów rozwijały się różne
techniki majšce na celu poprawę wyglšdu skóry poprzez
złuszczanie jej powierzchni, aby w ten sposób eliminować
niedokonałoœci, redukujšc blizny i przebarwienia. Starożytni Egipcjanie
na przykład wykonywali rodzaj skórnej dermabrazji stosujšc
mieszaninę piasku pustynnego z olejami i ekstraktami roœlinnymi.
Techniki œcierania rozwinięte przez Asyrobabilończyków
polegały natomiast na użyciu kamienia pumeksowego, który
œcierał powierzchnię skóry, redukujšc niedoskonałoœci. Te
empiryczne i wczesne mechaniczne metody œcierania były poprzedzone
technikami chemicznymi. Te ostatnie polegały na użyciu
owoców cytrusowych, sfermentowanego wina, kwasu mlekowego i
wycišgów z roœlin - w ten sposób wyprzedzono
zastosowanie nowoczesnych alfa- i beta-hydroksykwasów jako
bazy peelingu. Dzięki silnym właœciwoœciom œcierajšcych substancji
naturalnych zarówno starożytni Grecy, jak i Rzymianie
stosowali je, aby wygładzić skórę i poprawić jej jędrnoœć.

W tym kontekœcie mikrodermabrazja znajduje szerokie zastosowanie, w
połšczeniu z innymi dostępnymi obecnie technikami pozwala na
osišgnięcie optymalnych wyników.

Aluminium oxide crystals controlled microdermabrasion

Key words: microdermabrasion, techniques of operations,
indications, own studies

Since most remote times, different techniques have been developed in
order to improve the aesthetic aspect of skin by thinning its surface,
thus eliminating imperfections by reducing scars and hyperchronic
spots. During the centuries many techniques have been developed, of
which evidences have been left to us. The ancient Egyptians, for
instance, performed a sort of cutaneous dermoabrasion using the desert
sand blended with vegetal oils and plant extracts. Exfoliating
techniques, developed by Assyro-Babylonians instead, consisted in the
use of pumice stone, which scrubbed on the skin surface, levigated it
reducing its imperfections. These empiric and primordial mechanic
exfoliating methods were followed by chemical techniques. The latter
foresaw the application, still used up to date, of citrus fruits,
fermented must wine, acid milk and fruit extracts, thus anticipating
the use of modern alpha and beta hydroxiacid based peeling. Thanks to
these high exfoliating natural substances, both ancient Greeks and our
Roman ancestors used to smoothen and compact the skin.

Within this framework, the contribution of microdermabrasion plays a
major role, mixing well with other presently available techniques
exhaulting their final results, without excluding them.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku