Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Mikrobiom jelitowy w łuszczycy i łuszczycowym zapaleniu stawów

Mikrobiom jelitowy w łuszczycy i łuszczycowym zapaleniu stawów
Słowa kluczowe: mikrobiom jelitowy, łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów
W ostatnim czasie uzyskano możliwość zrozumienia roli, jaką odgrywa mikrobiom człowieka w warunkach zdrowia i w rozwoju chorób. Jelitowa mikrobiota pełni ważną funkcję w modulacji wrodzonej oraz nabytej odpowiedzi immunologicznej, przy czym ma wpływ na zachowanie równowagi pomiędzy reakcją zapalną a tolerancją. Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną skóry, mediowaną immunologicznie. U 30% chorych dochodzi do rozwoju przewlekłego zapalenia stawów, nazywanego łuszczycowym zapaleniem stawów.
Patogeneza obu chorób pozostaje nie w pełni wyjaśniona; uznaje się, że komórki Th17 i cytokiny IL-17, IL-22 oraz IL-23 odgrywają decydującą rolę w powstaniu łuszczycy, a także łuszczycowego zapalenia stawów. Niedawno opublikowane prace sugerują, że obie choroby cechuje zmieniona struktura mikrobiomu jelitowego. Pytanie, czy jest to skutek, czy też czynnik wyzwalający chorobę, pozostaje otwarte.
Mikrobiom jelitowy jako czynnik modulujący odpowiedź immunologiczną może wpływać na rozwój oraz przebieg łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów. Celem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu badań dotyczących mikrobiomu jelitowego w obu tych chorobach.

Gut microbiome in psoriasis and psoriatic arthritis
Key words: gut bacteria, psoriasis, psoriatic arthritis
At the recent time the scientific community has gained an insight into the importance of the intestinal resident flora for the host’s health and disease.
In fact a gut microbiota plays an essential role in modulating innately and acquiring immune responses, thereby has an influence on the balance of inflammation and tolerance. Psoriasis is a common immune-mediated chronic inflammatory skin disease and about 30% of people with psoriasis also develop a form of inflammatory arthritis called psoriatic arthritis. The pathogenesis of the diseases haven’t been fully understood – Th17 cells and the cytokines, such as IL-17, IL-22 and IL-23, play a critical role in the pathogenesis of psoriasis.
Recently published studies suggest that the both diseases are characterized by aberrant structure of gut microbiome. The question, if that is the result or the trigger of disease, remains open.
Gut microbiota, as the modulating factor of an immune response, can influence on the development and course of psoriasis and psoriatic arthritis. The aim of this review is to explore the recently investigated role of a gut microbiome in psoriasis and psoriatic arthritis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku