Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skuteczność i tolerancja 1% żelu z flutrimazolem w leczeniu łupieżu pstrego –

Skutecznoœć i tolerancja 1% żelu z flutrimazolem w
leczeniu łupieżu pstrego

nr 2
(25)/marzec-kwiecień 2003

Skutecznoœć i tolerancja 1% żelu z flutrimazolem w
leczeniu łupieżu pstrego

Słowa kluczowe: łupież pstry, leczenie, flutrimazol

Łupież pstry jest częstym powierzchownym zakażeniem grzybiczym
skóry. Wywołujš go lipofilne grzyby drożdżoidalne
Pityrosporum ovale. W leczeniu choroby znajdujš zastosowanie
różne leki przeciwgrzybicze. W pracy przedstawiono wyniki 10
dniowego miejscowego leczenia 1% żelem z flutrimazolem. Wykazano dużš
skutecznoœć preparatu i jego dobrš tolerancję.

Efficacy and tolerability of flutrimazole 1%
topical gel used in treatment of Pityriasis versicolor

Key words: pityriasis versicolor, treatment,
flutrimazole

Pityriasis versicolor is a common superficial fungal infection of the
skin. The causative agent is a lipofilic yeast Pityrosporum ovale. A
number of antimycotic therapies are available, both topical and oral.
The paper presents results of a treatment of pityriasis versicolor with
flutrimazole 1% topical gel used for ten days. Flutrimazole 1% topical
gel appears to be an effective and safe antifungal agent for Pityriasis
versicolor.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku