Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie światła spolaryzowanego jako metoda wspomagająca leczenie resztkowych pól ziarniny u pacjentów po urazie termicznym. Opis przypadków

Zastosowanie światła spolaryzowanego jako metoda wspomagająca leczenie resztkowych pól ziarniny u pacjentów po urazie termicznym. Opis przypadków
Słowa kluczowe: światło spolaryzowane, resztkowe pola ziarniny, rehabilitacja, rany oparzeniowe
Resztkowe pola ziarniny często występują jako powikłanie gojenia się rany oparzeniowej po wykonaniu autologicznego przeszczepu skóry. Medycyna fizykalna umożliwia szybkie i bezpieczne wprowadzenie zabiegów światłoleczniczych jako zachowawczej metody leczenia ran. W Centrum Leczenia Oparzeń najczęściej stosowanym zabiegiem wspomagającym leczenie resztkowych pól ziarniny jest użycie światła spolaryzowanego.

The application of polarized light as a method supporting the treatment of residual granulation fields in patients after thermal injuries. Case reports
Key words: polarized light, residual granultion fields, rehabilitation, burn wounds
Residual granulation fields often appear as a complication of healing of burn wounds treated by autologous skin transplantation. The techniques of physical medicine allow for the fast and safe introduction of light therapy as a conservative method of wound healing. The application of polarized light is the most common procedure used to support the treatment of residual granulation fields at the Burn Treatment Centre.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku