Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Powikłania po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego: zapobieganie i najnowsze metody leczenia

Powikłania po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego: zapobieganie i najnowsze metody leczenia
Słowa kluczowe: dermatologia estetyczna, kwas hialuronowy, powikłania, wytyczne
Dermatologia estetyczna prezentuje holistyczne podejście do pacjenta i jest dyscypliną medyczną o niezwykle dynamicznym rozwoju. Przełom stanowiło wprowadzenie zabiegów z użyciem preparatów z kwasem hialuronowym (HA), które stały się jednymi z najpopularniejszych i zyskały rangę złotego standardu. Prawidłowo wykonane są dobrze tolerowane przez pacjentów, dają naturalne efekty estetyczne i wiążą się z minimalnym czasem rekonwalescencji. Chociaż zabiegi te są uważane za bezpieczne, to – jak w przypadku każdej procedury medycznej – zawsze mogą wystąpić zdarzenia niepożądane: od zaczerwienienia poprzez martwicę do ślepoty włącznie. Wraz ze wzrostem liczby zabiegów z użyciem HA rośnie też liczba powikłań. Większość przypadków dotyczy sytuacji, w których zabiegi wykonały osoby do tego nieuprawnione. Ponadto przez lata brakowało wytycznych i standardów postępowania w wypadku powstania powikłań pozabiegowych. Ten stan rzeczy ulega teraz zmianie.

Complications after procedures with hyaluronic acid: prevention and latest treatment methods
Key words: aesthetic dermatology, hyaluronic acid, complications, guidelines
Aesthetic dermatology presents holistic approach to a patient and is a dynamically developing medical field. The introduction of hyaluronic acid (HA) preparations was the turning point.
Procedures using HA are one of the most popular and has a rank of gold standard. If correctly performed, they are well-tolerated, give natural aesthetic effects and require minimal recovery period. Although HA procedures are considered safe, like every medical procedures they can always cause side effects: redness, necrosis or even blindness.
With the increasing number of procedures with HA the number of complications also increases. Unfortunately, most of them concern procedures performed by unauthorized person. Additionally, there were lack of guidelines and standards of management with post-procedure complications for years. This state of affairs is now changing.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku