Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skuteczność leczenia zmian naczyniowych na twarzy przy użyciu źródeł światła: dobór optymalnych urządzeń i parametrów - wskazówki praktyczne

Skuteczność leczenia zmian naczyniowych na twarzy przy użyciu źródeł światła: dobór optymalnych urządzeń i parametrów – wskazówki praktyczne
Słowa kluczowe: terapia laserowa, rumień, teleangiektazje, twarz
Na skórze twarzy wyróżniamy wiele rodzajów zmian naczyniowych: od naczyniaków poprzez teleangiektazje i rozlany rumień do naczyniaków płaskich lub jamistych i zmian poikilodermicznych. Urządzenia służące do terapii takich zmian możemy podzielić na lasery oraz generatory intensywnego światła. Wszystkie one w terapii zmian naczyniowych wykorzystują zjawisko wybiórczej fototermolizy (miejscowy wzrost temperatury prowadzący do zniszczenia naświetlanej struktury, w tym przypadku oksyhemoglobiny).
Długość fali wiązki laserowej i związana z nią głębokość penetracji oraz wielkość plamki to podstawowe parametry istotne przy planowaniu zabiegu. Powierzchowne zmiany leczymy światłem, laserem KTP oraz pulsacyjnym laserem barwnikowym, natomiast głębiej położone – laserem Nd:YAG. Istotna jest też sama technika pracy (technika aplikowania impulsów na tkankę). Ostateczny efekt zabiegu zależy od procesu regeneracji.
Natomiast powikłania mogą być wynikiem złej kwalifikacji do zabiegu oraz błędnego doboru urządzenia lub parametrów do leczonej zmiany.

Efficacy of the treatment of vascular lesions on the face using medical light sources: selection of optimal devices and parameters - practical tips
Key words: laser therapy, erythema, telangiectasias, face
We distinguish various types of lesions on the skin of the face: from haemangiomas through telangiectasias and diffuse erythema to flat or cavernous angiomas and post-glycolic changes.
Devices used to treat such lesions can be divided into two categories: lasers and intense light devices. All of them use the method of selective photothermolysis (in which local temperature increase lead to the destruction of the irradiated structure, in this case – oxyhemoglobin). The wavelength of the laser beam and associated depth of penetration and the spot size are the basic parameters that are important when planning the procedure. Superficial lesions are treated with light, KTP laser and pulsed dye laser, and deeper located lesions – with the Nd:YAG laser. The working technique itself (the technique of applying impulses to tissue) is also important. The final effect of the treatment depends on the regeneration process. Complications may be the result of wrong qualification and incorrect selection of the device or treatment parameters for the lesion being treated.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku